Wedstrijden

Informatie over gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met de wedstrijd is

Futterzeit GmbH
Franz-Haniel-Platz 1
D-47119 Duisburg
E-mail: [email protected]

Tel: 0203-92879463

(Toevoeging voor wedstrijden op Facebook fanpagina's: De genoemde verantwoordelijke voor de verwerking is samen met Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op de Facebook fanpagina waarop de prijsvraag wordt georganiseerd, in de zin van art. 26 GDPR).

1) Verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van de wedstrijd

We verwerken je persoonlijke gegevens voor de goede uitvoering en afhandeling van de wedstrijd en in het bijzonder voor het versturen van de prijs.

Om de wedstrijd te organiseren worden de profielnaam en, indien beschikbaar, de voor- en achternaam van de betreffende deelnemer verzameld en opgeslagen.
Om de prijs te versturen, verzamelen we ook de achternaam, voornaam en het adres van de winnaar(s) en geven we deze gegevens door aan een verzendbedrijf in opdracht van ons. Uw gegevens worden verder niet doorgegeven aan derden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 lid 1 lit. b GDPR (uitvoering van precontractuele maatregelen en nakoming van een contract).

(Alleen indien van toepassing:)
Als we de voor- en achternaam van de winnaar(s) afzonderlijk publiceren op ons profiel of onze fanpagina of extern aankondigen, bijvoorbeeld in onze online shop, gebeurt dit alleen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de winnaar(s) in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

(Alleen indien van toepassing:)
Als deelname aan de wedstrijd afhankelijk wordt gesteld van toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, verzamelen we ook uw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat we je alleen e-mailnieuwsbrieven sturen als je ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat je toestemming geeft voor het verzamelen en opslaan van je gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen om te bevestigen dat je in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op een overeenkomstige link te klikken. Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden door middel van de nieuwsbrief. Ze worden niet doorgegeven aan derden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Zodra u uw abonnement hebt opgezegd, wordt de nieuwsbrief niet meer verstuurd en worden uw e-mailadres en alle andere in dit verband verstrekte gegevens onmiddellijk uit onze verzendlijst voor de nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken dan dit, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u hieronder zullen informeren.

2) Opslagperiode

Na afloop van de prijsvraag worden uw persoonsgegevens die zijn verwerkt als onderdeel van de prijsvraag uiterlijk drie maanden na afloop van de prijsvraag verwijderd, tenzij u daadwerkelijk toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking (bijvoorbeeld met betrekking tot het verzenden van de nieuwsbrief) en/of wij geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

3) Uw rechten als betrokkene

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de hieronder vermelde rechten als aan de respectieve wettelijke vereisten wordt voldaan:

  • Recht op informatie volgens Art. 15 GDPR
  • Recht op rectificatie volgens Art. 16 GDPR
  • Recht op gegevenswissing volgens Art. 17 GDPR
  • Recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 GDPR
  • Recht op informatie volgens Art. 19 GDPR
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 GDPR
  • Recht om verleende toestemming in te trekken conform Art. 7 (3) GDPR
  • Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit volgens Art. 77 GDPR