Hond met IBD

IBD bij honden - symptomen, therapie & voeding voor chronische darmontsteking

Heeft je hond last van diarree, vermoeidheid en gewichtsverlies? Dit zijn typische symptomen van IBD. De darmontsteking blijft vaak onopgemerkt en de ziekte verspreidt zich. We laten je zien hoe je IBD bij je hond herkent en welke behandeling zinvol is. Met de juiste behandeling en een aangepast dieet kunt u uw hond een nieuwe levenskwaliteit geven.

Wat is IBD (inflammatoire darmziekte)?

IBD (Inflammatory Bowel Disease) bij honden is een chronische darmontsteking met een onbekende oorzaak. Het is een auto-immuunziekte waarbij het darmslijmvlies van de hond voortdurend geïrriteerd is. Het resultaat is een ernstige ontsteking in de darm. In ernstige gevallen kan het darmslijmvlies permanent gezwollen of zelfs getekend raken. 

Omdat voedingsstoffen en energie in de darm worden opgenomen, kunnen honden met IBD hun voedsel niet goed verteren. De honden lijden aan een absorptiestoornis. De gevolgen zijn massaal gewichtsverlies en een gebrek aan energie bij de hond. IBD komt in episodes voor. Dit betekent dat aangedane honden afwisselend perioden hebben zonder symptomen en perioden met ernstige symptomen. Als chronische darmontsteking bij honden niet wordt herkend en behandeld, kan de ziekte een ernstig verloop krijgen. In het ergste geval kan de ontsteking zich uitbreiden naar andere organen en andere ziekten uitlokken, zoals alvleesklierontsteking. Honden hebben dan meestal een slechte levensverwachting en IBD kan dodelijk zijn. Hoe eerder de behandeling begint, hoe beter de levensverwachting van honden met IBD. Veel honden kunnen ondanks hun ziekte nog veel mooie avonturen beleven.

Endoscopie van een gezond darmslijmvlies

Endoscopie van een gezond darmslijmvlies

Endoscopie van een ontstoken darmslijmvlies

Endoscopie van een ontstoken darmslijmvlies
De foto's zijn gemaakt door de Dr Trillig Dierenkliniek.

Andere darmziekten bij honden - colitis en enteritis

Colitis en enteritis zijn twee ziekten die nauw samenhangen met IBD bij honden. Colitis verwijst naar een ontsteking van de dikke darm, terwijl enteritis verwijst naar een ontsteking van de dunne darm. Beide aandoeningen hebben soortgelijke symptomen als IBD, zoals terugkerende diarree, braken, verminderde eetlust en gewichtsverlies.

Door de vergelijkbare symptomen is het moeilijk om onderscheid te maken tussen IBD, colitis en enteritis. Een nauwkeurige diagnose is belangrijk om de best mogelijke behandeling voor de hond te kunnen starten. Met de juiste therapie, dieetaanpassingen en regelmatige controles kunnen honden met een inflammatoire darmziekte een goed leven leiden.

Taken van het darmslijmvlies bij de hond

Het darmslijmvlies van je hond heeft een belangrijke functie. Via het slijmvlies worden water en voedingsstoffen opgenomen, zodat je hond van energie wordt voorzien. Het darmslijmvlies fungeert ook als barrière tegen ongewenste schadelijke stoffen. Het darmslijmvlies bestrijdt ziektekiemen en zorgt ervoor dat je hond geen schadelijke stoffen opneemt.

Chronische ontstekingen zorgen ervoor dat het darmslijmvlies niet goed werkt. De opname van voedingsstoffen wordt geremd en ziekteverwekkers dringen gemakkelijker de darm binnen. Je hond met IBD kan daardoor minder goed voedsel opnemen en is vatbaarder voor ziekten.

Wat is het verschil tussen IBD en de ziekte van Crohn bij honden?

IBD bij honden is goed te vergelijken met de ziekte van Crohn bij mensen. De ziekte van Crohn is ook een chronische darmontsteking waarbij hevige buikpijn, diarree en braken de meest voorkomende symptomen zijn. Net als IBD bij honden verloopt de ziekte van Crohn in episodes en is ze nog steeds ongeneeslijk. De term "ziekte van Crohn" is vrij zeldzaam bij honden.

IBD en ziekte van Crohn in vergelijking

 • IBD is een chronische darmontsteking bij honden, de ziekte van Crohn beschrijft een chronische darmontsteking bij mensen.
 • Beide ziekten verlopen in fasen en zijn vandaag de dag nog steeds ongeneeslijk.
 • Buikpijn, diarree en braken zijn typische tekenen van IBD en de ziekte van Crohn.
 • Bij honden met IBD zijn alleen de dunne en dikke darm aangetast; bij mensen met de ziekte van Crohn kan het hele spijsverteringskanaal zijn aangetast.
 • De oorzaken van IBD en de ziekte van Crohn zijn nog onduidelijk. In het geval van de ziekte van Crohn wordt naast ongezonde voeding en milieu-invloeden een genetische oorzaak vermoed.
 • Een genetisch defect is nog niet geïdentificeerd als de oorzaak van IBD. Een genetische oorzaak wordt echter ook vermoed.

Oorzaken van IBD bij honden

De oorzaken van IBD bij honden zijn nog steeds onbekend, daarom wordt IBD ook wel chronische darmontsteking met onbekende oorzaak genoemd. Verschillende oorzaken worden al enkele jaren onderzocht en er kan worden aangenomen dat verschillende factoren op elkaar inwerken.

Waarom krijgt een hond een darmontsteking?

 • Verkeerde voeding, voedingsfouten, voedselallergieën of -intoleranties
 • Een stoornis van het immuunsysteem of een overmatige immuunrespons
 • Ongunstige bacterieflora in de darmen
 • Een overmaat aan histamine (histamine is een hormoon dat van nature in het lichaam wordt geproduceerd)
 • Psychologische problemen zoals stress
 • Genetische factoren kunnen een rol spelen, hoewel dit nog niet bewezen is. Het frequent voorkomen van de ziekte bij bepaalde rassen suggereert echter een genetische aanleg.

Deze honden zijn bijzonder gevoelig voor IBD

Duitse Herdershond - IBD
In het algemeen kunnen alle honden IBD ontwikkelen. Studies tonen echter aan dat de Duitse herder, Franse Bulldog, Basenji, Shar-Pei en Boxer rassen bijzonder vatbaar zijn voor IBD. Een onderzoek door Kathrani et al. (2012) gaat over IBD bij Duitse herdershonden. Volgens de studie zijn er al erfelijke genetische variaties geïdentificeerd die geassocieerd kunnen worden met IBD.
Statistieken laten zien dat leeftijd ook een rol speelt. IBD kan in elke levensfase voorkomen. IBD breekt echter meestal uit bij honden van middelbare leeftijd. IBD bij puppies is vrij ongebruikelijk, dus alle andere spijsverteringsziekten moeten eerst worden uitgesloten bij het stellen van de diagnose.
Een studie van Hemida et al. (2021) laat zien dat honden waarvan het immuunsysteem aan veel is blootgesteld, minder vatbaar zijn voor IBD. Als een hond als pup weinig beweging heeft gehad en met weinig of geen omgevingsinvloeden in aanraking is gekomen, is het immuunsysteem gevoeliger. Zulke honden kunnen dan sneller IBD ontwikkelen.

Symptomen - Hoe IBD zich manifesteert bij honden

IBD bij honden verloopt in episoden. Een episode kan dagen of weken duren en kan op elk moment terugkeren. Je hond kan daarom langere tijd volledig gezond lijken. Typische symptomen zijn diarree en braken om giftige gifstoffen af te voeren. Gewichtsverlies en gebrek aan energie zijn ook typische tekenen van IBD, omdat de hond niet langer in staat is om zijn voedsel goed te benutten. Als de volgende symptomen in terugkerende episodes voorkomen, kan je hond lijden aan een chronische darmontsteking.

Symptomen van chronische darmontsteking bij honden

Spijsverteringsproblemen:

 • Enorme diarree
 • Bloederige of slijmerige ontlasting
 • Verhoogd fecaal volume
 • Diarree 's nachts
 • Gewichtsverlies
 • Braken
 • Buikpijn
 • Borrelende darmgeluiden
 • Winderigheid
 • Brandend maagzuur
 • Verlies van eetlust / grote eetlust / veranderlijke eetlust
Hondendiarree IBD

Ernstig verminderde algemene conditie / psychologische symptomen:

 • Uitputting
 • Rusteloosheid
 • Constant slaan
 • Zenuwachtigheid
 • Angst
 • Springerigheid

Symptomen van een tekort:

 • Veranderde lever- en nierwaarden
 • Gras of uitwerpselen eten
 • Vitamine B12-tekort
 • Eiwittekort
 • Huid- en vachtproblemen, dunner wordende vacht
De symptomen kunnen samen of afzonderlijk optreden en kunnen variëren in ernst. Bij twijfel moet altijd een dierenarts worden geraadpleegd. Daarnaast komen deze symptomen vaak ook voor bij andere ziekten, zoals darmkanker, een voederallergie of alvleesklierontsteking. Een duidelijke diagnose van IBD is daarom belangrijk.

Hoe IBD de psyche van uw hond beïnvloedt

IBD kan ook invloed hebben op de psyche van je hond. Naast spijsverteringsproblemen hebben veel honden last van rusteloosheid, angst of zelfs agressie.
Droevige hond - IBD hond psyche
Je kunt je hond steunen door hem extra genegenheid te geven in deze moeilijke tijd. Laat uw hond niet veel alleen en heb begrip voor gedragsveranderingen. Het dagelijks leven van uw hond moet zo stressvrij mogelijk zijn. Zo voorkomt u dat uw hond gestrest raakt en helpt u de psychologische symptomen te verlichten.
Sommige honden zijn ook gebaat bij het toedienen van medicijnen. Tryptofaan stimuleert bijvoorbeeld de stofwisseling van gelukshormonen. Je moet echter altijd advies vragen aan een dierenarts als je supplementen geeft.

Diagnose - Hoe wordt IBD bij honden vastgesteld?

Helaas is het diagnosticeren van IBD bij honden niet eenvoudig. Om de diagnose IBD te kunnen stellen, moet een zogenaamde uitsluitingsdiagnose worden gesteld. Dit betekent dat alle andere oorzaken die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de symptomen eerst onderzocht en uitgesloten moeten worden. Vaak wordt eerst een voedselintolerantie of parasietenbesmetting vermoed omdat bij deze ziekten soortgelijke symptomen voorkomen.
Omdat de diagnose IBD moeilijk is, zijn er vaak meerdere procedures nodig. Bloed, ontlasting en urine worden onderzocht om andere ziekten uit te sluiten. Vervolgens kan de darm nauwkeuriger worden onderzocht met behulp van echografie of röntgenstralen. Een betrouwbare diagnose van IBD kan echter alleen worden bevestigd door een weefselmonster te nemen van het zieke deel van de darm. Voor de behandeling van IBD bij honden is het ook belangrijk om te weten welk deel van de darm ontstoken is en hoe ver de darmontsteking al gevorderd is.
Bloedmonster hond - IBD hond
Doordat de diagnose lang op zich laat wachten, kan IBD meerdere jaren onopgemerkt blijven. Dit kan ertoe leiden dat de darmontsteking zich steeds verder uitbreidt en het darmslijmvlies littekens krijgt. Als IBD bij honden onopgemerkt blijft, kan de ontsteking zich ook uitbreiden naar andere organen. Daarom zijn de juiste diagnose en de juiste behandeling van vitaal belang voor de overleving van honden met IBD.

Hoe herken je een darmontsteking bij honden?

U kunt de volgende test gebruiken om de intensiteit van de IBD van uw hond te bepalen. Selecteer het meest geschikte antwoord voor elk criterium. Tel vervolgens de punten bij elkaar op. Dit resulteert in de CIBDAI (canine inflammatory bowel disease activity index), die de intensiteit van de IBD beschrijft. De test mag echter alleen worden uitgevoerd en geanalyseerd onder toezicht van een dierenarts. Alleen een diagnose van de dierenkliniek kan worden beschouwd als een definitief testresultaat.

Criteria voor het bepalen van de intensiteit van IBD bij honden

Bron: Gastro-enterologie bij honden en katten door Jörg M. Steiner (red.).
 • A. Gedrag/activiteit
  0 punten = normaal
  1 punt = licht verminderd
  2 punten = matig verminderd
  3 punten = ernstig verminderd
 • B. Voeropname
  0 punten = normaal
  1 punt = licht verminderd
  2 punten = matig verminderd
  3 punten = ernstig verminderd
 • C. Braken
  0 punten = niet braken
  1 punt = licht (1 keer / week)
  2 punten = matig (2 tot 3 keer / week)
  3 punten = ernstig (meer dan 3 keer / week)
 • D. Fecale consistentie
  0 punten = normaal
  1 punt = enigszins zachte ontlasting of bijmenging van bloed en/of slijm
  2 punten = zeer zachte ontlasting
  3 punten = waterige diarree
 • E. Frequentie van ontlasting
  0 punten = normaal
  1 punt = twee tot drie keer per dag
  2 punten = vier tot vijf keer per dag
  3 punten = meer dan vijf keer per dag
 • F. Verlies van lichaamsgewicht
  0 punten = geen gewichtsverlies
  1 punt = minder dan 5 % verlies van lichaamsmassa
  2 punten = 5 tot 10 % verlies van lichaamsmassa
  3 punten = meer dan 10 % verlies van lichaamsmassa
Evaluatie - CIBDAI (canine inflammatory bowel disease activity index)
Tel alle punten bij elkaar op om de index te bepalen. Het resultaat beschrijft de intensiteit van de IBD.

0 - 3 punten = geen klinisch relevante ziekte
4 - 5 punten = milde IBD
6 - 8 punten = matige IBD
9 of meer punten = hooggradige IBD

Differentiatie tussen dikke en dunne darmziekte bij IBD

IBD kan de hele darm of slechts een deel ervan aantasten. Er wordt daarom ook onderscheid gemaakt tussen een dunne en een dikke darm variant van IBD.

De symptomen van een ontsteking van de dunne darm zijn meestal ernstiger. In de dunne darm worden de voedingsstoffen in het voedsel opgenomen via het darmslijmvlies. Een IBD verstoort de opname van voedingsstoffen en de hond kan zijn voedsel niet meer goed gebruiken. Veel voorkomende symptomen van een dunne darmziekte zijn braken, diarree en ernstig gewichtsverlies.

Als alleen de dikke darm is aangetast, kunnen de symptomen van IBD milder zijn. Daardoor bestaat het risico dat de ontsteking van de darm onopgemerkt kan voortschrijden. Ontsteking van de dikke darm uit zich dan vaak in een "explosieve" ontlasting, waarbij de ontlasting bedekt is met slijm.

Onderscheid tussen ontsteking van de dunne en dikke darm bij honden

IBD in de dunne darm
 • Ernstige klachten
 • Enorme diarree
 • Vaak braken
 • ernstig gewichtsverlies
IBD in de dikke darm
 • Milde tot geen klachten
 • Plotselinge ontlasting
 • Hoog fecaal volume
 • Eiwittekort
 • Slijmerige uitwerpselen

Therapie - Hoe wordt IBD bij honden behandeld?

Als je hond IBD heeft, moet je de behandeling in detail bespreken met de dierenkliniek. Afhankelijk van welk deel van de darm is aangetast en hoe ernstig de ontsteking is, moet de IBD-behandeling worden geïndividualiseerd. Vaak is een combinatie van verschillende therapeutische benaderingen nodig om chronische darmontsteking succesvol te behandelen.

Om een succesvolle behandeling voor je hond te garanderen, is het zinvol om een dagboek bij te houden van de progressie van IBD en de symptomen die optreden. Zo kan de dierenkliniek een behandeling op maat bieden.

De juiste voeding

Het doel van de behandeling is om de darmen van je hond te ontlasten en de intervallen tussen symptomatische episodes te verlengen. Prebiotica en probiotica kunnen helpen om de darmflora van je hond te stabiliseren. Je hond moet ook overgeschakeld worden op een voeding van hoge kwaliteit die goed verdragen wordt. Een aangepast dieet belast de darmen van je hond minder en kan spijsverteringsproblemen verlichten. We leggen uit waar je op moet letten bij IBD-voeding voor je hond in het gedeelte "De juiste voeding voor IBD".

Gebreksverschijnselen tegengaan

Veel honden met een chronische darmontsteking hebben last van malabsorptie en deficiëntieverschijnselen, omdat de voeding niet meer goed wordt benut. Suppletie met foliumzuur en vitamine B12 is daarom vaak noodzakelijk. Er moet echter altijd advies worden ingewonnen bij een dierenarts voordat supplementen of vitaminepreparaten voor IBD worden toegediend.

Medicijnen voor IBD

Als de IBD al ernstig is, is de laatste stap in de behandeling het toedienen van immunosuppressieve medicatie. De immunosuppressiva onderdrukken het immuunsysteem van de hond, waardoor de ontsteking kan verminderen. De behandeling van IBD met immunosuppressiva wordt vaak aangevuld met ontstekingsremmende medicijnen. Afweeronderdrukkende medicijnen hebben echter sterke bijwerkingen. Zo neemt bijvoorbeeld het risico toe dat je hond infecties krijgt of zwaarlijvig wordt. Immunosuppressiva mogen daarom alleen worden toegediend in noodgevallen en als er een duidelijke diagnose van IBD is. Ook op de lange termijn moet de medicatie worden gestaakt.

Kan IBD bij honden genezen worden?

Tot op heden is er geen genezing voor IBD bij honden. Chronische darmontsteking vereist levenslange therapie en verandering van dieet. Het doel is om de intervallen tussen de episodes van symptomen te verlengen. IBD kan goed behandeld worden met de juiste medicatie en een aangepast dieet. Op deze manier kunt u bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van uw hond.

Hoe lang kan een hond met IBD leven?

Als IBD in een vroeg stadium wordt herkend en op de juiste manier wordt behandeld, heeft uw hond een goede levensverwachting. De juiste behandeling voor IBD helpt de symptomen te verlichten. Uw hond zal zijn levenskwaliteit terugkrijgen en weer van zijn dagelijkse leven kunnen genieten. Het kan enige tijd duren voordat uw hond goed is aangepast. U moet geduld hebben tijdens deze moeilijke tijd. Als de IBD eenmaal onder controle is, heeft uw hond nog een lang en heerlijk leven voor zich.

Gevolgen van onbehandelde IBD

Als je hond lijdt aan IBD, moet de ziekte dringend behandeld worden. De ontsteking in de darmen maakt het moeilijker om voedselbestanddelen op te nemen. Dit bevordert gewichtsverlies en gebreksverschijnselen. De ontsteking vernietigt ook de barrièrefunctie van de darmen. Bacteriën en virussen kunnen gemakkelijker binnendringen en de ontwikkeling van ontstekingen bevorderen. Het verlies van de barrièrefunctie wordt ook wel leaky gut genoemd. In het ergste geval kan de darmontsteking zich uitbreiden naar de aangrenzende lymfevaten en pijnlijk oedeem veroorzaken.

Eindstadium IBD

In het laatste stadium hebben honden last van ernstige en aanhoudende symptomen. De ontsteking in de darm kan de opname van voedingsstoffen belemmeren, wat leidt tot gebreksverschijnselen en zwakte. Ondanks behandeling en dieetaanpassingen reageren honden met eindstadium IBD slechts beperkt op therapie. Eindstadium IBD bij honden is meestal fataal. Om de darmontsteking in een vroeg stadium te bestrijden, moet je bij terugkerende maag-darmproblemen of onverklaarbaar gewichtsverlies onmiddellijk een dierenkliniek raadplegen.

Voeding - Wat kunnen honden met IBD eten?

De juiste voeding voor je hond is erg belangrijk voor een succesvolle behandeling van IBD. Een geschikt dieet ontlast de darmen van je hond en vermindert ontstekingen van het darmslijmvlies. We leggen uit waar je op moet letten bij het kiezen van IBD-voeding voor je hond. Zo weet je wat je je hond met IBD kunt voeren.

Een IBD-voeding voor honden moet de volgende eigenschappen hebben

Het voer voor je IBD-hond moet goed verteerbaar zijn en goed verdragen worden, zodat de darmen van je hond minder belast worden. Het is daarom zinvol om slechts één eiwitbron voor IBD te voeren. In het ideale geval heeft je hond de eiwitbron nog nooit gegeten. Onze voeding met insecten is hier bijvoorbeeld geschikt voor, omdat insecten een hoogwaardige en zeldzame eiwitbron zijn. Rijst heeft bewezen een bijzonder goede bron van koolhydraten te zijn voor IBD. Rijst wordt goed verdragen en is een goede keuze voor honden met IBD naast maïszetmeel, aardappelen of tapioca. 

Daarnaast moet het IBD-voer van je hond vetarm zijn om de darmen te ontlasten. Je moet er wel voor zorgen dat je hond op gewicht blijft en niet nog meer afvalt. Veel honden hebben last van gebreksverschijnselen en daarom moet IBD-voeding hogere gehaltes kalium, natrium, chloride en vitamine B12 bevatten.

Een andere optie is om gehydrolyseerd voer voor IBD te geven. In dit voer zijn de eiwitten afgebroken tot kleine moleculen, zodat het immuunsysteem van je hond de eiwitten niet langer herkent als ontstekingsopwekkers. Dit speciale voer voor honden met IBD wordt ook wel voer met eiwithydrolysaat genoemd.

Een voeding voor honden met IBD moet aan deze 6 eisen voldoen

 • Hoge kwaliteit en goed verdragen
 • Slechts één eiwitbron (monoproteïne) - bijv. insecten
 • Rijst is een bijzonder goede bron van koolhydraten
 • Iets minder vet
  Droogvoer met verlaagd vetgehalte heeft meestal een vetgehalte van 5 tot 9%, natvoer met verlaagd vetgehalte heeft meestal een vetgehalte van 2 tot 5%.
 • Verhoogd kaliumgehalte
  Meer dan 0,5% voor droogvoer en meer dan 0,14% voor natvoer
 • Verhoogd natriumgehalte
  Meer dan 0,18% voor droogvoer en meer dan 0,05% voor natvoer

Traktaties voor honden met IBD

Je hond hoeft niet af te zien van een lekkere traktatie ondanks dat hij een inflammatoire darmziekte heeft. Zorg ervoor dat de traktaties slechts een paar compatibele ingrediënten bevatten. Het is het beste om traktaties te gebruiken die weinig vet bevatten. Je moet ook slechts een kleine hoeveelheid snacks geven om het spijsverteringsstelsel niet te belasten.

Onze tip: Gebruik vetarm droogvoer tijdens de training. Zo kunt u uw hond belonen en hem veel nieuwe trucjes leren.

Onze voedingsaanbeveling voor honden met IBD

Ons droogvoer bevat insecten en rijst als hoogwaardige en goed verdraagbare eiwitbronnen. Rijst is bijzonder geschikt voor honden met IBD. Het voer bevat slechts 8,4% ruw vet en is daarom makkelijker te verteren voor je hond. Het voer bevat ook een verhoogd kaliumgehalte (0,68 %) en natriumgehalte (0,4 %). De slimme combinatie van ingrediënten voorziet je hond van alle voedingsstoffen die hij nodig heeft voor een gezond en gelukkig hondenleven. De insecten geven het voer ook een heerlijke smaak. Onze Schonkost is licht verteerbaar en ideaal voor honden met IBD. Met deze voeding kan je hond eindelijk weer genieten van zijn maaltijden.
Schonkost droogvoer

Schonkost

Gedroogd voedsel
700 g | 5 kg | 15 kg

Klanten met blije honden


Hoe u het voer voor uw IBD-hond moet veranderen

Als je hond last heeft van milde symptomen, kun je de verandering van voeding gemakkelijker voor hem maken door de verandering langzaam en geleidelijk door te voeren. Je hond kan gevoelig reageren op nieuw voer, vooral als hij IBD heeft.

Als je hond last heeft van ernstige symptomen, is het verstandig om zijn voer onmiddellijk te veranderen. Een aangepaste voeding kan een enorme bijdrage leveren aan het verbeteren van de symptomen. Meer informatie over het veranderen van voeding vindt u in dit artikel.

Als je hond IBD heeft, is het extra belangrijk dat hij zijn nieuwe voeding goed verdraagt. Een eliminatiedieet wordt aanbevolen om voedselintolerantie uit te sluiten. Dit houdt in dat u uw hond een eiwitbron geeft die hij nog nooit heeft gegeten. Als je hond de eiwitbron tolereert, voeg dan na een paar dagen een koolhydraatbron toe aan de maaltijd. Als je hond reageert op de koolhydraatbron, vervang het ingrediënt dan door andere koolhydraten. We raden aan om ons Hermetia Pur en Rijst natvoer te gebruiken voor het uitsluitingsdieet. Daarna kun je overstappen op een volledige voeding met insecten en rijst.

Snacks en traktaties voor honden met chronische darmontsteking

Je hond hoeft niet af te zien van een lekkere traktatie ondanks dat hij een inflammatoire darmziekte heeft. Zorg ervoor dat de traktaties slechts een paar compatibele ingrediënten bevatten. De traktaties moeten bijvoorbeeld dezelfde eiwitbron bevatten als het hoofdvoer. Je kunt een selectie insectensnacks voor je hond vinden in onze winkel. Het is het beste om traktaties te gebruiken die weinig vet bevatten. Je moet ook slechts een kleine hoeveelheid snacks geven om het spijsverteringsstelsel niet te overbelasten.

Onze tip: Gebruik vetarm droogvoer tijdens de training. Zo kunt u uw hond belonen en hem veel nieuwe trucjes leren.
IBD is een ernstige ziekte met ernstige symptomen. Het kan enige tijd duren voordat de behandeling aanslaat en het welzijn van uw hond verbetert. Gedurende deze tijd zijn doorzettingsvermogen en geduld vereist. Met de juiste voeding en medicatie kunnen de darmen van uw hond zich echter herstellen. Uw hond zal zijn levenskwaliteit terugkrijgen en u kunt samen nog vele mooie avonturen beleven.
Voeding hond IBD

Onze aanbeveling

Voor honden met IBD raden we droogvoer van deSchonkostvariant aan. Het voer bevat geselecteerde ingrediënten en weinig vet. Dit ontlast het maag-darmkanaal van je hond. Dit maakt de light dieetvoeding ideaal voor honden met IBD.

Schonkost

Gedroogd voedsel
Heb je vragen? - Neem gerust contact met ons op via: [email protected]

Vergelijkbare blogberichten