Algemene voorwaarden met klanteninformatie


1) Toepassingsgebied

1.1Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van de firma Futterzeit GmbH (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een consument of een handelaar (hierna te noemen "Klant") en de Verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten die worden gepresenteerd in de online shop van de Verkoper. De opname van de eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij verworpen, tenzij anders overeengekomen.

1.2Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf.

1.4Afhankelijk van de productbeschrijving van de verkoper kan het onderwerp van de overeenkomst zowel de aankoop van goederen door middel van een eenmalige levering als de aankoop van goederen door middel van een permanente levering (hierna "abonnementsovereenkomst") zijn. In het geval van een abonnementscontract verplicht de verkoper zich om de contractueel verschuldigde goederen aan de klant te leveren voor de duur van de overeengekomen contractperiode op de contractueel verschuldigde tijdstippen.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om de klant een bindend aanbod te doen.

2.2De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een wettelijk bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. De klant kan het aanbod ook telefonisch of per e-mail aan de verkoper doen.

2.3De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de bestelling is geplaatst.

Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4Als een door PayPal aangeboden betaalmethode is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt via een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te accepteren op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5Als de betalingsmethode "Amazon Payments" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onderworpen aan de Amazon Payments Europe Gebruikersovereenkomst, die kan worden geraadpleegd op https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant "Amazon Payments" als betalingsmethode selecteert tijdens het online bestelproces, plaatst hij ook een betalingsopdracht bij Amazon door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te accepteren op het moment dat de klant het betalingsproces initieert door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst door de verkoper na het sluiten van de overeenkomst opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd nadat de bestelling van de klant is verzonden. De verkoper stelt de tekst van het contract niet verder beschikbaar. Als de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen deze door de klant gratis worden ingezien via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens in te voeren.

2.7Voordat de klant een bindende bestelling doet via het online bestelformulier van de verkoper, kan hij mogelijke invoerfouten herkennen door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te herkennen, kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die de weergave op het scherm vergroot. Klanten kunnen hun invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat ze op de knop klikken die het bestelproces afsluit.

2.8 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het afsluiten van het contract.

2.9 De afhandeling van bestellingen en het contact worden over het algemeen uitgevoerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de afhandeling van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verzonden om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Recht op annulering

3.1Consumenten hebben in het algemeen recht op annulering.

3.2Meer informatie over het recht op annulering is te vinden in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

3.3Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie op het moment van het sluiten van de overeenkomst en wier enige woonplaats en leveringsadres zich buiten de Europese Unie bevinden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke btw. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4. 2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5Als de betalingsmethode "SOFORT" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT" genoemd). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben geactiveerd voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig legitimeren tijdens het betalingsproces en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. De klant kan meer informatie vinden over de "SOFORT" betaalmethode op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.6Als een betaalmethode die wordt aangeboden via de betaalservice "ShopifyPayments" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die worden aangeboden via Shopify Payments worden gecommuniceerd aan de klant in de online shop van de verkoper. Stripe kan andere betalingsdiensten gebruiken om betalingen te verwerken, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is te vinden op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.7Indien voor de betaalwijze koop op rekening is gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval moet de koopprijs binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek worden betaald, tenzij anders overeengekomen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betaalmethode kopen op rekening alleen aan te bieden tot een bepaald ordervolume en deze betaalmethode te weigeren als het opgegeven ordervolume wordt overschreden. In dit geval zal de verkoper de klant in zijn betalingsgegevens in de online shop informeren over een overeenkomstige betalingsbeperking.

4.8Als de betaalmethode SEPA automatische incasso is gekozen, is het factuurbedrag verschuldigd voor betaling nadat een SEPA-machtiging voor automatische incasso is afgegeven, maar niet voor het verstrijken van de termijn voor voorafgaande kennisgeving. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten, maar niet voordat de termijn voor de vooraankondiging is verstreken. Een vooraankondiging is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant waarin een incasso via SEPA wordt aangekondigd. Als de automatische incasso niet wordt gehonoreerd vanwege onvoldoende geld op de rekening of vanwege het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of als de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij hiertoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die voortvloeien uit de terugboeking van de betreffende kredietinstelling als hij hiervoor verantwoordelijk is.

4.9Als de betalingsmethode automatische incasso via Stripe is geselecteerd, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). In dit geval incasseert Stripe het factuurbedrag van de bankrekening van de klant nadat een SEPA-machtiging tot automatische incasso is afgegeven, maar niet voordat de termijn voor de voorafgaande kennisgeving namens de verkoper is verstreken. Een vooraankondiging is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een incasso via Europese incasso wordt aangekondigd. Als de automatische incasso niet wordt gehonoreerd vanwege onvoldoende geld op de rekening of vanwege het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of als de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de betreffende kredietinstelling maakt als gevolg van de terugboeking als hij daarvoor verantwoordelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren bij de selectie van de SEPA-domiciliëringsbetaalmethode en deze betaalmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is.

4.10Indien voor de betaalmethode creditcard via Stripe is gekozen, is het factuurbedrag direct bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. De betaling wordt verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe" genoemd). Stripe behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1Indien de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, vindt de levering plaats binnen het door de verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper is bepalend voor de verwerking van de transactie. Niettemin, als de betalingsmethode PayPal is geselecteerd, is het leveringsadres dat door de klant bij PayPal is opgeslagen op het moment van betaling doorslaggevend.

5.2Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper als gevolg hiervan moet maken. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending als de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. Als de klant zijn annuleringsrecht daadwerkelijk uitoefent, is de bepaling in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3 Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, vervoerder of andere persoon of organisatie die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant optreedt als consument, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen pas over wanneer de goederen worden overhandigd aan de klant of een persoon die gemachtigd is om ze in ontvangst te nemen. Desondanks gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of organisatie die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of organisatie die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, opdracht heeft gegeven en de verkoper deze persoon of organisatie niet eerder aan de klant heeft genoemd.

5.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit de overeenkomst in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper een specifieke dekkende transactie met de leverancier heeft gesloten met de nodige zorgvuldigheid. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval dat de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.5 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Contractduur en contractbeëindiging voor abonnementscontracten

6.1Abonnementscontracten worden voor onbepaalde tijd afgesloten en kunnen door de klant te allen tijde zonder opzegtermijn worden opgezegd.

6.2Het recht op buitengewone opzegging om gegronde redenen blijft onaangetast. Er is sprake van een gegronde reden als van de opzeggende partij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij de contractuele relatie voortzet tot de overeengekomen beëindiging of tot het verstrijken van een opzegtermijn, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het individuele geval en de belangen van beide partijen worden afgewogen.

6. 3 Annuleringen kunnen schriftelijk, in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) of in elektronische vorm worden gedaan via de annuleringsfaciliteit die de verkoper op zijn website aanbiedt (annuleringsknop).

6.4 Bepaalde details van het Abonnement en de Producten (zoals prijs, korting en beschikbaarheid) kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Op elke bestelling van een Abonnement is de op dat moment geldende informatie over het Abonnement en de Producten van toepassing. Om deze reden behoudt de verkoper zich het recht voor om de korting op het abonnement op elk moment aan te passen. De korting op het abonnement kan niet worden gecombineerd met andere kortingen.

6.5 Hetzelfde recht geldt voor prijsaanpassingen (zowel prijsverlagingen als prijsverhogingen) als gevolg van wijzigingen in grondstof-, energie- of logistieke prijzen. De verkoper zal de abonnee vier weken voordat deze prijswijzigingen van kracht worden schriftelijk op de hoogte stellen. Dit geeft de abonnee de mogelijkheid om zijn abonnement binnen deze vier weken op te zeggen. Anders wordt het abonnement voortgezet tegen de aangepaste prijs.

7) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

8) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)

8.1 Voor zover in de navolgende bepalingen niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen het volgende:

8.2 Als de klant optreedt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het type nakoming achteraf;
 • de verjaringstermijn voor gebreken aan nieuwe goederen is één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • rechten en claims wegens gebreken zijn uitgesloten voor gebruikte goederen;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen als in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering wordt gedaan.

8.3 De voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen gelden niet

 • voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze verborgen heeft gehouden,
 • voor goederen die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun normale gebruik en die de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • voor een bestaande verplichting van de verkoper om updates te leveren voor digitale producten, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

8.4 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor bestaande wettelijke regresrechten onaangetast.

8. 5 Indien de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsverplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 HGB. Indien de klant de daarin geregelde meldingsplicht niet nakomt, gelden de goederen als goedgekeurd.

8.6 Als de klant handelt als consument, wordt hij verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant dit nalaat, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

9) Inwisselen van promotionele vouchers

9. 1 Tegoedbonnen die gratis door de verkoper worden uitgegeven in het kader van promotiecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "promotionele tegoedbonnen" genoemd), kunnen alleen in de online shop van de verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode worden ingewisseld.

9.2 Promotionele vouchers kunnen alleen worden ingewisseld door consumenten.

9.3 Afzonderlijke producten kunnen worden uitgesloten van de kortingsactie als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de kortingsbon.

9.4 Promotionele vouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.5 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

9.6 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de kortingsbon. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

9.7 Als de waarde van de kortingsbon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9. 8 Het saldo van een actievoucher wordt niet uitbetaald in contanten en draagt geen rente.

9.9 De waardebon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de waardebon zijn betaald, retourneert in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

9.10 De promotionele bon is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop vermeld staat. De waardebon mag niet worden overgedragen aan derden. De verkoper is bevoegd, maar niet verplicht, om de materiële aanspraak van de desbetreffende bonhouder te controleren.


10) Voorwaarden voor deelname aan ons aanbevelingsprogramma "Recommend Ofrieda".

10.1 Toepassingsgebied, definities
Deze deelnamevoorwaarden gelden voor de actie "Ofrieda empfehlen" van Futterzeit GmbH (hierna te noemen de "Organisator") via de website www.ofrieda.de. In het kader van deze campagne geeft Futterzeit GmbH merchandise vouchers weg voor doorverwijzingen van nieuwe klanten door geregistreerde bestaande klanten onder de voorwaarden beschreven in de volgende deelnamevoorwaarden. Door gebruik te maken van het aanbevelingsprogramma gaan de deelnemers akkoord met de deelnamevoorwaarden.

10.2 Deelnamekandidaten

10.2.1 Elke meerderjarige natuurlijke persoon met handelingsbekwaamheid die in Duitsland woont en in eigen naam handelt, mag deelnemen.

10.2.2
Minderjarigen en handelingsonbekwame personen zijn uitgesloten van deelname.

10.3 Procedure

10.3.1
De Verwijzer moet al geregistreerd zijn als klant in de online shop op www.ofrieda.de en een verwijzingscode genereren om door te geven aan de verwezen partij, zodat het bemiddelde contract aan hem/haar kan worden toegeschreven in geval van succes.

10.3.2
Iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en nog niet als klant is geregistreerd in de online shop op www.ofrieda.de en in de afgelopen 24 maanden geen goederen heeft besteld bij de Organisator, kan een bestelling plaatsen als verwezen/ doorverwezen partij.

10.3.3
De verwezen partij moet de doorverwijscode die hij van de verwijzer heeft ontvangen, invoeren in het daarvoor bestemde tekstveld bij het plaatsen van de bestelling. Alleen bestellingen in de online shop op www.ofrieda.de worden in aanmerking genomen.

10.4 Beloning
Voor elke zakelijke transactie die succesvol tot stand is gebracht door de Organisator, ontvangt de Verwijzer een voucher ter waarde van EUR 5,00, die kan worden ingewisseld in de online shop op www.ofrieda.de. Een zakelijke transactie wordt geacht succesvol te zijn afgerond wanneer de door de doorverwezen persoon geplaatste bestelling is betaald. De minimale bestelwaarde is EUR 20,00. De bon vervalt in geval van annulering of retournering. De bon is niet geldig voor actieve voedingsabonnementen.

10.5 Voortijdige beëindiging van de actie
De organisator heeft te allen tijde het recht de actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. Dit geldt met name als een goede uitvoering van de actie om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd of als deelnemers de deelnamevoorwaarden in bijzondere mate schenden.

10.6 Uitsluiting van het verwijzingsprogramma
Als deelnemers uitgesloten willen worden van het verwijzingsprogramma, kunnen ze een e-mail sturen naar [email protected].


11) Toepasselijk recht

11. 1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

11.2 Bovendien is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijk herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en leveringsadres zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.


12) Plaats van jurisdictie

Indien de klant optreedt als koopman, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal vermogen met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Indien de klant gevestigd is buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of de vorderingen die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om een beroep te doen op de rechtbank van de vestigingsplaats van de klant.

13) Alternatieve geschillenbeslechting

13.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumenten/odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

13.2 De Verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.


Annuleringsvoorwaarden

Recht op annulering

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie op het moment dat het contract wordt gesloten en wier enige woonplaats en leveringsadres zich buiten de Europese Unie bevinden op het moment dat het contract wordt gesloten.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (Futterzeit GmbH, Speditionstraße 15 A, 40221 Düsseldorf, [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling achterhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van deze overeenkomst meedeelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen (afleveradres: Ontaro GmbH, t.a.v. Returns Service (Ofrieda), Hüttenstr.100-102, D-50170, Kerpen). Aan de termijn is voldaan als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Jij draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Afleveradres voor retourzendingen

Stuur in geval van annulering de ongeopende goederen naar het volgende adres.

Ontaro GmbH
z. Ter attentie van Retourservice (Ofrieda)
Hüttenstr. 100-102
D-50170, Kerpen

Jij draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

- Naar

Futterzeit GmbH
Speditionstraße 15A
40221 Düsseldorf
[email protected]

- Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

- afspraakje

___________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.