Annuleringsvoorwaarden

Adres voor retourzendingen


Stuur in geval van annulering de ongeopende goederen naar het volgende adres.

Ontaro GmbH
z. Ter attentie van Retourenservice Ofrieda
Hüttenstr. 100-102
50170, Kerpen


Jij draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

Recht op annulering


Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (Futterzeit GmbH, Speditionstraße 15 A, 40221 Düsseldorf, [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie op het moment van het sluiten van het contract en wier enige woonplaats en leveringsadres zich buiten de Europese Unie bevinden op het moment van het sluiten van het contract.


Gevolgen van annulering


Als u dit contract herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van deze overeenkomst meedeelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen (afleveradres: Ontaro GmbH, t.a.v.: Returns Service (Ofrieda), Hüttenstr. 100-102, D-50170, Kerpen). Aan de termijn is voldaan als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Jij draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.


Voorbeeld annuleringsformulier


(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

- Naar

Futterzeit GmbH
Speditionstraße 15A
40221 Düsseldorf
[email protected]

-Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

- afspraakje

___________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.